Tuesday, October 16, 2012

Amazing Journey - Taipei, Taiwan

Leg 8: Nanjing, Jiangsu (江苏南京) → Taipei, Taiwan (台湾台北)Nanjing → Taipei


Detour: 'Take Flight' @ Shihfen Train Station

Shihfen Train Station

Roadblock: Paragliding @ Fei Cui Wan

Yeliu Geopark


Pit Stop @ Danshui Fisherman's Wharf

Result for Leg 8...our farewell episode

Ximending

No comments: